PRODUKTMANUAL

Kunde: Visit Alta
Oppdrag: Design av produktmanual med tilhørende ikonsett.
Visuelle identitet er designet av Tank. Bildene er tatt av diverse fotografer og logoene laget av andre designere.
Oppdraget er gitt av: Árvu

Eksempelsider på produktoppføring – som f.eks. et sted å sove, og nordlys

Eddemannak banner

Eksempelsider på bedriftoppføring, Trasti&Trine og Isbreen The Glacier